การออกแบบโปสเตอร์

posted on 24 Jul 2008 22:42 by design-prt1330

การออกแบบโปสเตอร์ (POSTER DESIGN)

    Poster (ใบปิด ) เป็นสิ่งพิมพ์โฆษณาที่สื่อความหมายได้สะดวกรวดเร็ว ติดตั้งง่าย
ใช้พื้นที่ไม่มากนัก สามารถมองเห็นได้ในระยะใกล้

Concept ในการออกแบบโปสเตอร์
    1.ใช้ถ้อยคำที่มีเนื้อหาชัดเจน เห็นได้ชัด
    2.เสนอข่าวสาร
    3.เตือนใจลูกค้า เพื่อให้รู้ว่าสินค้ายังมีจำหน่ายอยู่
    4.แนะนำสิ่งที่แตกต่างจากสินค้าอื่นในท้องตลาด
    5.แสดงการเปรียบเทียบว่าสินค้าแต่ละชนิดมีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร

โปสเตอร์ควรประกอบด้วย
    1. รูปของผลิตภัณฑ์ที่เราจะเสนอบริการ ( Image )
    2. คำพูดที่จะโฆษณา ต้องได้ใจความชัดเจน กระทัดรัด ( Letter )
    3. ชื่อผลิตภัณฑ์ บริษัทเจ้าของสินค้า ( Trade Mark )


เทคนิคในการออกแบบโปสเตอร์

    . ภาพพิมพ์ ( Printing Graphic )
    . การจัดวางอักษร ( Typography )
    . ภาพถ่าย ( Photography )
    . ภาพตัดต่อ ตัดแปะ ( Collage )
    . ภาพลวงตา ( Illusion,Optical Art )
    . ภาพเขียนประกอบ ( Illustration )
    . ภาพสามมิติ ( Three Dimension Poster )


การออกแบบโปสเตอร์กลางแจ้ง,ป้ายโฆษณากลางแจ้ง( Out Door Poster, Bill Board )

    สามารถดูได้ทั้งใกล้และไกล ส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่มาก จึงต้องมีรายละเอียดน้อยและ
ชัดเจน เพราะเวลาผ่านไปผ่านมาจะได้สื่อความหมายได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากป้ายขนาด
ใหญ่มักจะติดตั้งตามริมถนน หรือบนทางด่วน ซึ่งมีรถแล่นผ่านไปมาอย่างรวดเร็ว

โปสเตอร์ ชนิดนี้จะประกอบด้วย
    -คำพูดสั้น ๆ หรือ Slogan
    -รูปที่ใช้โฆษณา
    -เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ของบริษัท
    -หมายเลขโทรศัพท์,ที่ตั้ง,E-mail address, Web site

การใช้ตัวอักษรในโปสเตอร์
    -ข้อความไม่ควรยาวเกินไป อ่านเข้าใจง่าย
    -ไม่ควรใช้ตัวอักษรที่สูงเกินไปหรือผอมเกินไป เพราะจะอ่านยาก มองไม่ชัดเจน
    -ควรจัดช่องไฟระหว่างตัวหนังสือและระหว่างบรรทัดให้เหมาะสมกับแผ่นโปสเตอร์
และต้องคำนึงถึงระบบการมองด้วย
    -ตัวอักษรต้องมีการลดหลั่นกันตามความเหมาะสมหรือความสำคัญของข้อความแต่
ไม่ควรมีหลากหลายแบบ และหลายขนาดเกินไป เพราะจะทำให้ดูยุ่งเหยิง อ่านยาก

 

Comment

Comment:

Tweet

ควย

#1 By ควย (182.52.21.228|182.52.21.228) on 2014-01-29 13:54