สีกับงานพิมพ์

posted on 24 Jul 2008 22:48 by design-prt1330

สี กับงานพิมพ์

                       


1.สีโทนร้อน ( Warm Tone ) เช่น แดง เหลือง ส้ม ม่วงแดง ชมพู ให้ความรู้สึกร้อนรุนแรง
กระคุ้นอารมณ์ ดึงดูดสายตา สะดุดตา เหมาะกับงานที่ต้องการความตื่นเต้น เร้าใจ สนุกสนาน รุนแรง
วัยรุ่น

                         


2. สีโทนเย็น ( Cool Tone ) เช่น เหลือง เขียว น้ำเงิน ฟ้า ม่วงน้ำเงิน ให้ความรู้สึกสด ชื่นแจ่มใส
มีชีวิตชีวา ความร่มรื่น การพักผ่อน ความเจริญเติบโต ความปลอดโปร่งเหมาะกับงานที่ต้องการแสดง
ความร่มรื่น สดใส ความมีชีวิตชีวา ความสะอาดความโล่งโปร่ง สื่อถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง

                            


3.สีอ่อน ( Tint ) เป็นสีที่ผสมด้วยสีขาวมากๆ เช่น ครีมอ่อน ม่วงอ่อน ชมพูอ่อน ฟ้าอ่อน ให้ความรู้สึก
นุ่มนวลอ่อนหวาน อบอุ่น ความเป็นเด็ก สะอาดมีอนามัยเหมาะกับงานที่ต้องการแสดงความสะอาด
ความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ซื่อตรง นุ่มนวล


                             

4. สีเข้ม ( Shade ) เป็นสีที่ผสมด้วยสีดำ ให้ความรู้สึกสุภาพ เป็นผู้ใหญ่ น่าเชื่อถือมีหลักการสง่า
มั่นคง เหมาะกับงานที่ต้องการความเชื่อถือ งานที่เป็นทางการ เป็นจริงเป็นจัง

                        


5.สีเอิร์ธโทน ( Earth Tone ) เช่น น้ำตาล ครีม เขียวขี้ม้า โอ๊ค เทา เหลือง ให้ความรู้สึกสงบ
เศร้า หดหู่ ตาย เก่า โบราณ อนุรักษ์นิยมเหมาะกับงานรณรงค์งานอนุรักษ์ต่างๆ งานแสดงช่วงเวลา
อายุ

                              


6.สีขาว-ดำ ( Black & White ) ให้ความรู้สึกเรียบง่าย ตรงไปตรงมาลึกลับ( ขึ้นอยู่กับการจัดวาง )
ประหยัด เหมาะกับงานที่ต้องการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาหรือเน้นความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ

                       


7.สีเงิน,สีทอง ( Silver , Gold ) ให้ความรู้สึกศรัทธา ศาสนา อลังการ ยิ่งใหญ่ มีคุณค่า
เหมาะกับงานที่ต้องการเสนอเรื่องราวความศรัทธา เรื่องที่เน้นคุณค่าทางจิตใจ ความเชื่อ ศาสนา

                                    


    อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของสีต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ก็หาใช่กฏเกณฑ์ตายตัวไม่ บางครั้ง
เราอาจประยุกต์ใช้ชุดสีที่ผสมผสานกันเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานได้ การแบ่งโทนสีเป็นหมวดหมู่
ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลือกชุดสีใดสีหนึ่งในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่หมายถึงภาพรวมของ
งานชิ้นนั้น ๆ อาจจะเน้นชุดสีใดชุดหนึ่งตามหลักข้างต้น แต่ในตัวของงานเอง ก็อาจจะมีสีชุดอื่นๆแทรก
อยู่ด้วย เพื่อไม่ให้ภาพดูน่าเบื่อเกินไป


    หลักการใด ๆ ในการเลือกหรือตัดสินใจใช้ชุดสีในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ขอแนะนำวิธีง่ายและ
ได้ผลดีที่สุดคือ หลัก 20:80 คือ ให้คิดพื้นที่โดยรวมของสื่อโฆษณาเป็น 100 % แล้วใช้โทนสีที่เลือก
ประมาณ80% ของพื้นที่ และใช้สีอื่น ๆ เข้ามาผสมผสานอีก 20 % เพื่อเป็นลูกขัด ( Contrast )จะช่วย
ให้งานดูสมบูรณ์ น่าสนใจ และมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น


    สรุป งานพิมพ์ถือเป็นงานสื่อสารที่กินพื้นที่กว้างไปในหมู่ประชาชนทุกระดับชั้น ดังนั้นการตัดสินใจ
เลือกใช้สีในงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมองถึงความเป็นส่วนรวมให้มากกว่าความรู้ส่วนตัวของ
นักออกแบบเอง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและเพื่อการโฆษณาที่ได้ผล
การพยายามสร้างความแปลกแหวกแนวเป็นสิ่งดีและสร้างสรรค์แต่โดยหน้าที่แล้ว นักออกแบบจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องนำเสนอในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสมและความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้
บริโภคเป็นสำคัญ

Comment

Comment:

Tweet