ขั้นตอนในการออกแบบสิ่งพิมพ์

                
    1.  การทำต้นฉบับ  (Manuscript หรือ Copy)เป็นผลงานของผู้แต่ง  หรือผู้เขียนในต้นฉบับ 
ประกอบด้วยหัวเรื่อง  เนื้อเรื่อง  และอาจมีภาพตารางแผนภูมิ (Chart) หรือแผนภาพ (Diagram) 
ประกอบเรื่องด้วยก็ได้  ต้นฉบับควรใช้กระดาษหน้าเดียวจะเขียนด้วยลายมือก้ได้ แต่ต้องเขียนให้
เรียบร้อยอ่านง่าย
            
    2.  การทำต้นแบบร่าง (Dummy)นิยมเรียกกันว่าทำ  “ดัมมี่” ซึ่งหมายถึงการจัดหน้าของ
สิ่งพิมพ์ทั้งฉบับ มีลักษณะเหมือนการจำลองสิ่งพิมพ์ทั้งเล่มเพื่อใช้ในการกำหนดจำนวนหน้าใน
สิ่งพิมพ์นั้นๆ  ในทางปฏิบัติเมื่อผู้ออกแบบสิ่งพิมพ์ได้รับเนื้อหาต้นฉบับมาครบเรียบร้อยแล้วก็จะ
คำนวนว่า  เนื้อหาจากต้นฉบับทั้งหมดเมื่อนำมาพิมพ์เป็นหนังสือทั้งเล่มจะได้จำนวนหน้าทั้งสิ้น
กี่หน้าซึ่งจะทำให้ผู้ออกแบบได้ทราบต่อไปว่าจะต้องใช้กระดาษจำนวนกี่ยกต่อเล่ม
               
    3.  การกำหนดตำแหน่งพื้นที่หน้าพิมพ์หรือการจัดหน้าพิมพ์  (Layout)นิยมเรียกกันโดยทั่วไป
ว่า “เลย์เอาท์” หมายถึงการกำหนดพื้นที่ของสิ่งพิมพ์ในแต่ละหน้าว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง
โดยอาจเป็นตัวอักษร  ภาพประกอบ  ว่าควรจะอยู่ในตำแหน่งบริเวณใด  จึงจะเกิดความเหมาะสม
งดงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์และสามารถเร้าความสนใจจากผู้ดูสิ่งพิมพ์บางอย่างเช่น  ตำรา
ซึ่งมีแต่ตัวพิมพ์ล้วน ๆ ไม่มีภาพประกอบเมื่อผ่านขั้นตอนการทำต้นแบบร่าง (Dummy)ผู้พิมพ์ก็สามารถ
ดำเนินการจัดพิมพ์ได้ตามวัตถุประสงค์  แต่สิ่งพิมพ์บางอย่างเช่น นิตยสาร แผ่นพับ จุลสาร อนุสาร
ฯลฯ  ซึ่งล้วนแต่มีอักษณลักษณะพิเศษและภาพประกอบมีความต้องการให้เป็นสิ่งพิมพ์ที่งดงาม
สะดุดตา  ต้องมีการจัดหน้าหรือเลย์เอาท์  ในทางปฏิบัติหลังจากที่ผู้ออกแบบทำต้นแบบร่างหรือ
ดัมมี่แล้ว จะนำดัมมี่นั้นมาจัดทำเลย์เอาท์ทีละหน้า


     -  ภาพร่าง (Sketch)จะใช้วิธีเสก็ตซ์ไปบนหน้าสิ่งพิมพ์แบบคร่าวๆ เช่น ลากเส้นขยุกขยิกแทนภาพ 
ใช้ดินสอแรเงาเป็นผันปลาแทนตัวอักษร  ในขั้นภาพร่างนี้เรื่องที่สำคัญกว่าความละเอียดของภาพคือ
เรื่องสัดส่วน  ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของรูปภาพและขนาดตัวอักษร

     -  รูปแบบสำเร็จ (Finished Layout)เป็นการทำเลย์เอาท์ขั้นละเอียดมากกว่าภาพร่างแต่ก็ยัง
ไม่ละเอียดที่สุดในขั้นนี้มีการออกแบบตัวอักษรที่พาดหัวเห็นชัดทั้งรูปแบบ สไตล์และขนาด สำหรับภาพ
ก็ไม่ใช้เส้นขยุกขยิกแสดงสัดส่วนของภาพเท่านั้น  แต่เป็นการแสดงภาพซึ่งอาจจะเป็นภาพวาด ภาพถ่าย
ก็ได้เหมือนกัน  ขนาดของตัวอักษรตลอดจนกรอบเนื้อเรื่องก็จะกำหนดอย่างถูกต้อง

     -  รูปแบบสมบูรณ์ (Comprehensives)เป็นการออกแบบพื้นที่ที่ละเอียดกว่าขั้นที่  2 เพราะ
ต้องการนำเสนอเพื่อพิจารณารายละเอียดที่สมบูรณ์ในขั้นนี้ตัวอักษรหรือภาพต้องมีลักษณะเหมือนจริง
ทุกประการ  หากเป็นภาพถ่ายก็จะถูกปะไว้ในจุดที่เป็นจริง  ตัวอักษรก็จะต้องทำให้เห็นถึงขนาดเนื้อที่
ที่ถูกต้อง  ซึ่งถ้าไม่พิมพ์ให้เหมือนจริงก็ต้องลากเส้นคู่  แสดงขนาดตัวอักษรให้แน่นอน

 

Comment

Comment:

Tweet

I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again! kedcgdggabbbdekd

#219 By (66.97.133.7|148.251.92.48, 66.97.133.7) on 2015-08-27 08:12

Thanks for the post.Really looking forward to read more. Will read on cbakdebgecgcdfgb

#218 By (81.89.80.5|81.89.80.5) on 2015-08-26 07:21

#217 By (130.184.25.21|130.184.25.21) on 2015-08-25 07:12

#216 By (130.184.25.21|130.184.25.21) on 2015-08-25 07:09

embarrassed 

#215 By (202.29.179.47|202.29.179.47) on 2014-11-20 14:37

#214 By (176.126.174.3|176.126.174.3) on 2014-09-15 14:57

#213 By (176.126.174.3|176.126.174.3) on 2014-09-15 14:56

#212 By (200.16.125.92|148.251.92.48, 200.16.125.92) on 2014-09-08 19:58

#211 By (94.140.213.234|94.140.213.234) on 2014-09-08 01:18

#210 By (94.140.213.234|94.140.213.234) on 2014-09-08 01:18

#209 By (94.140.213.234|94.140.213.234) on 2014-09-08 01:17

#208 By (200.74.199.10|200.74.199.10) on 2014-09-04 12:20

#207 By (37.239.46.50|37.239.46.50) on 2014-08-30 16:42

#206 By (37.239.46.50|37.239.46.50) on 2014-08-30 16:41

#205 By (37.239.46.50|37.239.46.50) on 2014-08-30 16:40

#204 By (187.16.234.78|148.251.92.48, 187.16.234.78) on 2014-08-26 15:26

#203 By (187.16.234.78|148.251.92.48, 187.16.234.78) on 2014-08-26 15:25

#202 By (187.16.234.78|148.251.92.48, 187.16.234.78) on 2014-08-26 15:24

#201 By (195.69.186.61|178.63.0.194, 195.69.186.61) on 2014-08-24 01:06

#200 By (180.250.182.59|148.251.91.38, 180.250.182.53, 180.250.182.59) on 2014-08-21 07:09

#199 By (180.250.182.59|148.251.91.38, 180.250.182.53, 180.250.182.59) on 2014-08-21 07:07

#198 By (59.8.134.46|59.8.134.46) on 2014-08-18 12:22

#197 By (59.8.134.46|59.8.134.46) on 2014-08-18 12:21

#196 By (59.8.134.46|59.8.134.46) on 2014-08-18 12:20

#195 By (195.154.68.29|148.251.91.38, 195.154.68.29) on 2014-08-16 01:39

#194 By (191.97.80.6|148.251.92.48, 191.97.80.6) on 2014-08-11 11:58

#193 By (191.97.80.6|148.251.92.48, 191.97.80.6) on 2014-08-11 11:57

#192 By (191.97.80.6|148.251.92.48, 191.97.80.6) on 2014-08-11 11:57

#191 By (173.240.110.37|173.240.110.37) on 2014-08-09 14:02

#190 By (173.240.110.37|173.240.110.37) on 2014-08-09 14:01

#189 By (37.239.46.18|37.239.46.18) on 2014-08-01 17:04

#188 By (88.149.174.29|178.63.0.194, 88.149.174.29) on 2014-07-16 04:56

#187 By (88.149.174.29|178.63.0.194, 88.149.174.29) on 2014-07-16 04:55

#186 By (88.149.174.29|178.63.0.194, 88.149.174.29) on 2014-07-16 04:55

#185 By (190.128.149.34|148.251.91.38, 190.128.149.34) on 2014-07-15 11:23

#184 By (190.128.149.34|148.251.91.38, 190.128.149.34) on 2014-07-15 11:20

Hello!
cialis , cialis , cialis online , buy cialis online , generic viagra ,

#182 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-04 07:10

Hello!
online cialis , cialis online , cialis online pharmacy , cialis online pharmacy , cheap cialis ,

#181 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-03 20:18

Hello!
viagra cheap , cialis , generic cialis , generic viagra ,

#179 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-03 13:37

Hello!
buy viagra , cialis cheap , generic cialis online , generic viagra online ,

#180 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-03 13:37

Hello!
cheap viagra , free cialis pills , cheap viagra , cheap cialis , cialis online ,

#178 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-07-02 21:01

Hello!
viagra , free cialis , viagra , cialis , buy cialis online ,

#177 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-07-02 21:01

Hello!
free viagra pills , free cialis pills , viagra 100mg , dosage of cialis ,

#176 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-02 01:07

Hello!
free viagra , free cialis , viagra dosage , cialis dosage ,

#175 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-02 01:07

Hello!
cheap viagra , cheap cialis , generic viagra online , generic cialis ,

#173 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-07-01 22:41

Hello!
viagra without prescription , cialis without prescription , viagra generic , generic cialis online ,

#174 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-07-01 22:41

Hello!
cialis , buy cialis online , cheap cialis , cialis online , buy cialis ,

#171 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-29 14:10

Hello!
cheap cialis , cialis price , cheap cialis , online cialis , buy cialis online ,

#172 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-29 14:10

Hello!
cheap cialis , cialis price , cheap cialis , online cialis , buy cialis online ,

#170 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-28 22:07