รูปแบบของการจัด Layout

posted on 25 Jul 2008 00:54 by design-prt1330
 รูปแบบของการจัด  Layout

           เมื่อทำดัมมี่ของสิ่งพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็มาถึงขั้นตอนการทำ  เลย์เอาท์  ซึ่งสามารถ
เลือกรูปแบบได้หลายลักษณะดังนี้

 

    1. รูปแบบแถบ  (BAND LAYOUT)  เป็นการวางองค์ประกอบอันได้แก่รูปภาพและ
ข้อความในลักษณะเป็นแถบตามแนวตั้งชิดขอบภาพด้านในด้านหนึ่งการวาง  เลย์เอาท์ลักษณะ
นี้จะเกิดบริเวณพื้นที่ว่างและเน้นให้มีความสะดุดตาน่าสนใจ

 

 

 

    2.  รูปแบบแกน  (AXIAL LAY OUT) องค์ประกอบภาพจะมีลักษณะเป็นแกนตรงกลาง
ในแนวตั้งโดยอาจมีแกนแนววางประกอบอยู่ด้วยได้บ้างเล็กน้อย


 

 

    3.รูปแบบตัวที  (T SHAPE LAY OUT)เป็นการวางองค์ประกอบในลักษณะตัวทีของอักษรโรมัน
(T)ซึ่งภาพจะมีลักษณะเป็นสมดุล

 

 

 

    4.รูปแบบตัวแอล  (L SHAPE LAYOUT)เป็นการวางองค์ประกอบให้มีลักษณะเป็นรูปตัวแอล(L)
ซึ่งจะทำให้ลักษณะภาพไม่เท่ากันจนเกินไปและเกิดความน่าสนใจให้แก่ผู้ดู

 

 

 

 

  

 

    5. รูปแบบตัว  แซด  (Z SHAPE  LAYOUT) และ  เอส  (S SHAPE LAYOUT)
เป็นการจัดให้เส้นแกนหลักมีรูปคล้ายตัวแซด  (Z หรือตัว S)  ซึ่งจะทำให้ดูมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจ

 

 

 

    6.  รูปแบบตารางหรือแบบมอนเครียน  (MONDRIAN LAYOUT) เป็นการวางองค์ประกอบ
ในลักษณะตารางย่อย ๆ โดยมีขนาดที่แตกต่างกันในภาพ


 

 

 

 

    7.  รูปแบบหน้าต่าง  (PICTURE WINDOW LAYOUT)  เป็นการจัดวางรูปภาพให้อยู่ใน
กรอบช่องสี่เหลี่ยมคล้ายช่องหน้าต่าง

 

 

 

 

    8.รูปแบบกรอบภาพ  (FRAME LAYOUT) เป็นการสร้างกรอบภาพล้อมรูปภาพและข้อความ
ภายในเพื่อบีบสายตาผู้ดูให้พุ่งเข้าไปที่กรอบภาพนั้น

 

 

 

     9.รูปแบบจุด  (SPOT LAYOUT)  เป็นการวางรูปภาพให้มีลักษณะเป็นจุดลอยกลางพื้นภาพและใช้
ข้อความจำนวนน้อยมากเพื่อให้ภาพแลดูเด่นชัด

 

 

    10.  รูปแบบเน้นรายละเอียดของข้อความมากกว่ารูปภาพ  (COPY HEAVYLAYOUT)
เป็นการวางองค์ประกอบโดยเน้นข้อความมากกว่ารูปาภาพ


 

 

 

    11.  รูปแบบเน้นตัวอักษร  (TYPE LAYOUT) เป็นการนำตัวอักษรที่มีลักษณะและขนาดต่างกัน
มาจัดวางอย่างเหมาะสมตามหลักองค์ประกอบศิลป์

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (202.28.201.62) on 2012-02-13 15:37